Гуртки

З початку освітнього 2020/2021 року на базі ЗОЕНЦ діє 68 гуртків 15 профілів, що охоплює 1010 дітей

Банк даних вихованців ЗОЕНЦ 2020/2021 навчального року

З початку освітнього 2019/2020 року на базі ЗОЕНЦ діє 55 гуртків 14 профілів, що охоплює 821 дитину

Відділ біології та дослідницько-експериментальної роботи:

Банк даних вихованців ЗОЕНЦ 2019/2020 навчального року
„Юні рослинники”, керівник   Світлана Михайлівна Туряниця

Працює гурток на базі Приборжавської ЗОШ І – ІІІ ступенів Іршавського району. Його  відвідують діти середнього шкільного віку.

На заняттях гуртка юннати набувають поглиблених знань з рослинництва, формують навички вирощування польових культур, проводять цікаві досліди щодо визначення оптимальних умов підготовки насіння, термінів його висівання та висаджування розсади, досліджують вплив внесення органічних добрив на врожай тощо.

„Декоративно-ужиткове мистецтво”,
керівник Світлана Михайлівна Туряниця

Гурток працює на базі Приборжавської ЗОШ І – ІІІ ступенів Іршавського району. Відвідують заняття учні початкових класів.

Під час занять учні знайомляться із декоративно-ужитковим  мистецтвом України, багатством та різноманітністю його видів, вчаться працювати в різних техніках (декоративний розпис, ліплення з пластичних матеріалів, писанкарство, образотворче мистецтво, паперопластика), а також  виготовляють предмети декоративно-ужиткового мистецтва.

Відділ екології та природоохоронної роботи:

Банк даних вихованців ЗОЕНЦ 2019/2020 навчального року
„Цікава інформатика”, керівник Ірина Сергіївна Катрич

Гурток відвідують учні 5-7 класів.

Кількість вихованців – 15.

Дні і години занять гуртка: вівторок-четвер (2 група ) 13.40-15.10

                                               середа-п′ятниця (1 група) 13.40-15.10

        “Цікава інформатика” – сучасний і цікавий гурток, на якому діти вчаться логічно мислити, розвивають пам’ять, спостережливість. Під час занять гуртківці вчаться орієнтуватися в інформаційному просторі.

Мета: формування базових компетентостей особистості засобами інформатики.

Основними завданнями гуртка є:

  • формування знань про види та елементи нестандартних задач;
  •  закріплення технологічних навичок оперування різними програмними засобами при створенні цікавих задач;
  • розвиток логічного мислення та творчих здібностей вихованців.

Творче мислення на заняттях гуртка інформатики розвивається через:

  • Мультимедійний супровід занять
  • Розвивальні ігри
  • Створення презентацій
  • Логічні ігри
  • Творчі ігри
“Юні охоронці природи”,
керівник Ірина Сергіївна Катрич

Гурток відвідують учні 5-7 класів.

Кількість вихованців – 15.

Дні і години занять гуртка: середа – п’ятниця (1 група) 15.30-17.05

                                                вівторок – четвер (2 група ) 15.30-17.05

Мета: формування в юннатів інтересу до поглибленого вивчення природи рідного краю, розуміння взаємозв’язку природних явищ, які закладають основу відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

 Завдання :

•     сприяти систематичному вивченню питань охорони природи;

•     надати знання з основ раціонального природокористування;

• сформувати практичні вміння та навички раціонального природокористування;

•  розвивати здатність адекватно оцінювати стан навколишнього середовища та приймати правильні рішення щодо його поліпшення, передбачати можливі наслідки своїх дій, не допускати негативного впливу на довкілля в усіх сферах діяльності;

•  розвинути творчі здібності гуртківців, залучити їх до проведення самостійних досліджень.

З юннатами проводиться робота з розвитку вмінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в природі, розвиток умінь і навичок догляду за рослинами та тваринами у куточку живої природи, у природі – проведення спостережень за живими об’єктами, які закладають основи відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного середовища.

Особлива увага приділяється на здобуття гуртківцями знань про характерні особливості та значення певних груп рослин і тварин, про екологічні проблеми в регіоні, про рідкісні та зникаючі види рослин і тварин; фізико-географічні особливості та стан ресурсів рідного краю.

“Юні охоронці природи”, керівник Олеся Василівна Дичко

В гуртку займаються юннати середнього шкільного віку. В цьому гуртку керівник працює з 2018 року.

Основною метою діяльності гуртка „Юні охоронці природи” є:

 – формування у школярів розуміння взаємозв’язку природних явищ;  вироблення вмінь ведення фенологічних спостережень; активізація пізнавальної та творчої діяльності дітей;

– розвиток знань, що сформувались у школярів під час вивчення природознавства в школі та з життєвого досвіду;

– виховання екологічно грамотної поведінки в природі.

Метою діяльності гуртка є поглиблення та розширення обсягу знань юннатів з ботаніки, біології, квітництва, виховання в дітей усвідомлення необхідності охорони та вивчення природи

Керівник ознайомлює гуртківців із рослинним і тваринним світом, метеорологічними явищами. Це дає змогу вихованцям орієнтуватися у природному середовищі, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки та формувати екологічно доцільну поведінку в природі. А також ведення фенологічних спостережень і досліджень.

Головною темою над якою працюють гуртківці, тема : «Ліс , його охорона». Ця тема надзвичайно актуальна  для нашого краю, оскільки лісистість найбільша в Карпатах, куди входить і Закарпаття.

“Юні охоронці природи”, керівник Мирослава Іванівна Дячук

У гуртку “Юні охоронці природи” займається 15 вихованців. Юннати гуртка вивчають природу, яка оточує їх та набувають практичних навичок у різних сферах охорони природи, таких як: сортування відходів, енергозбереження, вміння економити воду та ін. Також юннати досліджують природу рідного краю, її рослинність та тваринний світ. Проводять спостереження в лісі та на екологічних стежках. Розвивають вміння роботи в колективі та виховують в собі любов до природи.

“Юні лісівники”, керівник Мирослава Іванівна Дячук

У гуртку “Юні лісівники” займається  15 учнів 8- Б класу. Ці юннати не тільки вихованці гуртка, а й справжні любителі та охоронці лісу. Разом із керівником гуртка вони не тільки здобувають знання та практичні навички про ліс, а й виховують в собі любов до нього. Активно беруть участь в лісових весняних та осінніх посадках, співпрацюють із Ясінянським ЛГМ. Працюють над збереженням лісових багатств регіону та пропагандують  їх охорону.

З початку освітнього 2018 – 2019 року на базі ЗОЕНЦ діяло 58 гуртків 16 профілів, що охоплювало близько 800 дітей.

А саме: у відділі біології та дослідно-експериментальної роботи працювало 11 керівників гуртків, які забезпечували діяльність 33 гуртків 11 профілів:

– „Юні акваріумісти” – 2 гуртка (Величканич О.М., Стельмах О.В.);

– „Юні садівники” – 3 гуртка (Андрусь Г.М.);

– „Основи агрохімії” – 1 гурток (Андрусь Г.М.);

– „Юні ботаніки” – 1 гурток (Павко М.М.);

– „Лікарські рослини” – 1 гурток (Павко М.М.);

– „Людина і довкілля” – 1 гурток (Кремінь О.І.);

– „Юні квітникарі” – 4 гуртка (Петрінко К.В., Марчишинець О.В., Туряниця С.М.);

– „Юні рослинники” – 3 гуртка (Фечка С.І., Кришеник О.І., Вайдич М.І.);

– „Природа рідного краю” – 3 гуртка (Павко М.М.,);

– „Мистецтво нашого народу” – 14 гуртків (Петрінко К.В., Фечка С.І., Кришеник О.І., Марчишинець О.В., Туряниця С.М.).

Заняття проводилися на базі ЗОЕНЦ та загальноосвітніх закладів області: ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 м. Ужгород, Вільхівської, Приборжавської, Довжанської ЗОШ І-ІІІ ст., Білківської ЗОШ І-ІІ ст. Іршавського району, ДНЗ № 1 м. Ужгорода.

Завідувачем відділу та методистом систематично надавалися методичні рекомендації керівникам гуртків щодо складання навчальних планів, ведення планів-конспектів, оформлення результатів дослідницьких робіт, проведення гурткових занять. Проводилися бесіди щодо доцільності і переваг використання тих чи інших методів і форм гурткової роботи, особливо застосування інтерактивних методів навчання. Оскільки основна мета, що стоїть перед педагогами закладу – створити комфортні умови навчання, за яких кожен вихованець відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Педагоги відділу на достатньому рівні володіють комп’ютерною технікою, використовують власні мультимедійні презентації та можливості мережі Інтернет під час проведення занять та масово-виховних заходів, майстер-класів, для демонстрації відеофільмів відповідно тематиці.

Використання ІКТ допомагає урізноманітнити процес навчання, збільшити продуктивність навчальної роботи, поліпшити якість наочності та інтерес учнів на заняттях.

Протягом першого півріччя навчального року завідувачем відділу та методистом епізодично проводився контроль за проведенням занять та наповненістю груп керівниками гуртків Андрусь Г.М., Павко М.М., Величканич О.М., Кремінь О.І. Слід відмітити, що керівники гуртків сумлінно готувалися до занять, оформляли журнали та плани-конспекти гурткових занять.

У відділі екології та природоохоронної роботи працювали керівники гуртків за такими напрямами:

– Природа рідного краю – 8 груп

– Юні охоронці природи – 7 групи

– Юні лісівники – 5 груп

– Мистецтво нашого народу – 3 групи

– Екологічна відеостудія „Дивосвіт” – 1 група

Заняття однієї групи гуртка „Природа рідного краю” проходили на базі Закарпатської обласної школи-інтернат для слабочуючих дітей. Діти з особливими потребами періодично ходили на екскурсії в ЗОЕНЦ, до річки Уж, проводили спостереження за природою, підгодовували птахів на території дендропарку школи. Словом, виконували посильну природоохоронну роботу. Періодично до занять та майстер-класів з природоохоронної тематики залучалися учні 1-3 класів школи-інтернату для слабочуючих дітей.