Відділ інформаційно-методичної роботи

Завідувачка відділу інформаційно – методичної роботи

Людмила Іванівна БОКІЙ,

освіта вища,

закінчила Львівський національний університет ім.І.Я.Франка, журналіст,

педагогічний стаж – 13 років.

Працює завідувачем відділу з 2018. А також керівниця дитячої екологічної відеостудії “ДИВОСВІТ” з 2008 року.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інформаційно-методичної роботи 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Відділ інформаційно-методичної роботи  є структурним підрозділом  обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Він організовує і координує методичну роботу з педагогічними працівниками ЗОЕНЦ та позашкільних навчально-виховних закладів екологічного спрямування області, методичних кабінетів районних (міських) відділів (управлінь) освіти  

       Головні напрями і завдання:

1.Вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення його    методичного забезпечення.

2.Впровадження в навчально-виховний процес інноваційних розробок, п сучасних педагогічних технологій.

3.Вивчення, узагальнення та пропаганда передового досвіду працівників  позашкільних закладів. Вивчення і використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки.

4.Систематичне інформування педагогів про нові методи навчально-виховної роботи, державні нормативно-правові документи про освіту.

5.Сприяння у вивченні педагогічними працівниками ЗОЕНЦ та філій теорії і методики  навчання і виховання, психології етики, естетики, досягнень науки оволодіння сучасною методологією.

У відділі  сконцентровані:
– Нормативно-правові акти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, фахова та методична література.
– Матеріали перспективного досвіду роботи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, районних (міських) центрів еколого-натуралістичної творчості, станцій юних натуралістів, клубів, гуртків, аграрних учнівських об’єднань, учнівських лісництв, НТУ, МАН.

– Інформаційні матеріали міських та районних позашкільних навчальних закладів,

– тематика проведення методичних днів та  графік засідань на навчальний чи календарний рік,

– методичні матеріали з  проведення науково – практичних конференцій, зльотів, конкурсів, змагань, фестивалей, свят еколого-натуралістичного та національно-патріотичного спрямування.

– програми гуртків з біології, екології, сільського господарства для творчих об’єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів,

– матеріали і графік проведення школи молодого педагога,

– матеріали проведення педагогічної практики із студентами УжНУ, інших вишів.

Відділ здійснює:

– інформаційно-рекламне забезпечення діяльності ЗОЕНЦ на своєму сайті, а також сайтах НЕНЦ та департаменту освіти і науки Закарпатської обласної держадміністрації, поширення передового педагогічного досвіду  загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області, інших регіонів України та  зарубіжжя.

– організацію і підготовку семінарів, науково – практичник конференцій, методичних днів, педагогічних читань, тижнів педагогічної майстерності, виставки методичних напрацювань методистів, керівників гуртків, видавничої продукції,  „Вісник ЗОЕНЦ”, „Бібліотечка позашкільника” тощо.

– Обласний  еколого-натуралістичний центр учнівської молоді через відділ забезпечує координацію діяльності районних (міських) екоцентрів, станцій юних натуралістів, методичних кабінетів районних (міських) відділів (управлінь) освіти та співпрацю з вузами, інститутами АПН України. Надає методичну допомогу керівникам гуртків. творчих учнівських об’єднань у підвищенні їх педагогічної майстерності, упровадженні в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок передового досвіду роботи, сучасних педагогічних технологій.

Матеріальну базу відділу складає:

 кабінет, виставкова зала,  бібліотека, стенди – вітрини методичних розробок педагогів ЗОЕНЦ, матеріалів видавничої діяльності ЗОЕНЦ та районних (міських) ЕНЦ,СЮН, тематичні папки з матеріалами на допомогу керівникам гуртків, юннатам, періодичних педагогічних та науково – популярних видань.

         У відділі працюють:

– завідувач (начальник) відділу, який належить до категорії керівників. Призначення  на посаду та звільнення з неї здійснюється наказом директора позашкільного закладу за поданням заступника директора з дотриманням вимог КЗпП України.

Начальник відділу підпорядковується безпосередньо заступнику директора з навчально-виховної та методичної роботи.

– методиствідділу, який належить до професійної групи в галузі методики навчально-виховної діяльності. Призначення  на посаду методиста та звільнення з неї здійснюється наказом директора закладу з дотриманням вимог КЗпП України. Методист підпорядковується безпосередньо начальнику відділу, керується розпорядженнями директора, заступника директора з навчально-виховної і методичної роботи, рішеннями педагогічної, методичної рад.

Звіт про діяльність відділу інформаційно-методичної роботи

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за І півріччя 2018-2019 освітнього року

Зміст методичної роботи у 2018 навчальному році випливає з головних напрямів і завдань роботи інформаційно-методичного відділу, що визначені Положенням про позашкільний навчальний заклад. Головні напрями роботи інформаційно-методичного відділу:

– здійснення заходів щодо підвищення освітнього, науково-методичного рівня педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів області;

– вдосконалення навчально-виховного процесу, поліпшення його методичного забезпечення;

– впровадження новітніх теоретичних розробок, перспективного педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій;

– планування і організація роботи з підвищення професійної компетентності педагогів;

–    підтримка інноваційної діяльності педагогів, підготовка до атестації;

–    здійснення редакційно-видавничої діяльності.

Пріоритетними завданнями методичної роботи є:

– оптимальний вибір моделі методичної роботи з педагогічними кадрами позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного спрямування;

– модернізація змісту, форм розвитку професійної компетентності та культури педагога позашкільника;

– інформаційно-видавнича діяльність, зміцнення навчально-методичної бази, розробка та видання інформаційно-методичних матеріалів, рекомендацій щодо діяльності еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів, роботи методистів, керівників гуртків, творчих учнівських об’єднань;

– упровадження ефективних індивідуальних та групових форм роботи з педагогічними кадрами із використанням технологій, що забезпечують належні умови для безперервного професійного росту і майстерності педагогів;

– вдосконалення форм і методів для підвищення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи;

– упровадження в навчально-виховний процес освітніх технологій, теоретичних розробок перспективного педагогічного досвіду.

Саме на це спрямована робота інформаційно-методичного відділу ЗОЕНЦ, як координаційного, науково-методичного, інформаційного центру позашкільної еколого-натуралістичної освіти Закарпаття.

         У відділі працює 2 педагоги: Бокій Л.І., завідувач відділу   та             Кремінь О.І., методист відділу.

У відділі інформаційно-методичної роботи започатковано облік надання методичних та інших видів послуг, консультацій, інструктивно-методичних матеріалiв для підготовки до гурткових занять, масово-виховних заходів та засідань методичних днів у ЗОЕНЦ. Для позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму області також надаються методичні рекомендації, інформаційно-методичні матеріали для використання у педагогічній діяльності.

Методична робота ЗОЕНЦ спрямована на удосконалення змісту, форм та методів, пошук шляхів поліпшення ефективності еколого-натуралістичного виховання учнівської молоді та підвищення фахового рівня і педагогічної майстерності педагогічного колективу ЗОЕНЦ.

         Концептуальним питанням педагогічного колективу в 2018-2019 освітньому році є: „Використання інтерактивних форм та методів навчання як засіб удосконалення й модернізації навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі”.

         Щорічно відділом інформаційно-методичної роботи здійснюється підписка періодичних видань, фахових газет і журналів. Зокрема, цього навчального року періодична медіатека була поповнена наступними новими виданнями: журнал для вихованців: „Розумашки”, „Юний моделіст-натураліст”, „Кузя”, „Веселі саморобки”, „Найкращі дитячі кросворди”, фаховий науково-методичний журнал для педагогів „Біологія”  видавництва „Основа”, та газета „Юний натураліст” (видавництва НЕНЦ).

 Систематично проводився огляд методичної літератури, з метою обговорення питань передового досвіду, інноваційних, креативних форм і методів педагогічної діяльності на методичних днях та педагогічних нарадах, зокрема, наступні видання: газета „Освіта”, „Юний натураліст” (НЕНЦ), газета для вчителів „Біологія” (видавництва „Шкільний світ”),  журнали: „Біологія” (Основа), „Біологія” позакласна робота”, „Педагогічна майстерня”, „Методист”, „Позакласний час”, „Колосок”, „Юний натураліст”,  „Позашкілля”. „Веселі саморобки”, „Кенгуру”, „Виховна робота в школі”, „Барвінок”.

         Відповідо до річного плану роботи проведено 3 засідання методичних днів,  на яких виступило 6 педагогічних працівників ЗОЕНЦ і опрацьовано  наступні питання:

Жовтень:

 • Забруднення повітря міста Ужгород вихлопними газами. Вирішення проблеми на прикладах інших країн. (Самойлова А.В., завідувач відділу екології  та природоохоронної роботи)
 • Правила проведення дослідів на заняттях гуртка „Основи   агрохімії”. (Андрусь Г.М., керівник гуртків відділу)

Листопад:

 • Культура мовлення, як засіб педагогічної праці. Майстерність педагогічного спілкування. (Бокій Л.І., завідувач відділу інформаційно-методичної роботи)
 • З рідним словом міцніє держава. (КреміньО.І., методист відділу інформаційно-методичної роботи)

Грудень:

 • Інтерактивні методи навчання і виховання як умова розвитку пізнавальних здібностей вихованців та стимулювання їх пізнавальної активності на заняттях гуртка „Юні акваріумісти”. (Величканич О.М., завідувач відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи)
 • Формування навичок здорового способу життя засобами еколого-натуралістичного виховання. (Токарєва О.І., методист відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи)
 • Методична рекомендація до проведення виховної години на тему: „Йде святий Миколай…” (Кремінь О.І., методист відділу інформаційно-методичної роботи)

Виходячи  із тематики доповідей можна зробити висновок, що  методичні дні для всіх педагогів  навчального закладу та області є апробованою ефективною формою методичної роботи, націленою на підвищення рівня педагогічних компетентностей керівників гуртків, методистів, завідувачів відділів, що, як наслідок, сприяє покращенню ефективності  навчально-виховного процесу ЗОЕНЦ.

Зібратися разом – це початок, триматися разом – це процес, працювати разом – це успіх” – ці слова стали епіграфом першого засідання Школи молодого педагога, яке відбулося в Закарпатському обласному еклого-натуралістичному центрі учнівської молоді 30 жовтня.

Метою створення даної школи є адаптація молодих педагогів у колективі, їхнє самоствердження і професійне становлення, підвищення їхньої педагогічної майстерності, вивчення і використання у практиці сучасних досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Керівником Школи призначено Кремінь Оксану Іванівну, методиста відділу інформаційно-методичної роботи. Засідання ШМП проводяться в останню середу щомісяця протягом навчального року.

У цьому навчальному році наша освітянська родина поповнилась чотирма молодими спеціалістами: Копча Мирослава Миколаївна, Ганич Марія Іванівна, Андрусь Ганна Миколаївна, Роман Вікторія Василівна.

Відповідно до річного плану роботи Школи молодого педагога  в І півріччі 2018 р. відбулося 3 засідання, на яких виступило 6 педагогічних працівників ЗОЕНЦ і було опрацьовано  наступні питання:

Жовтень:

 • Документація керівника гуртка. (Кузьма В.О., заступник директора з навчально-виховної роботи);
 • Методика складання плану-конспекту заняття, його основні етапи. (Кремінь О.І., методист інформаційно-методичної роботи);

Листопад:

 • Використання різноманітних форм і методів роботи на заняттях гуртка біологічного профілю. (Величканич О.М., завідувач відділу біології та дослідно-експериментальної роботи);
 • Організація проведення масово-виховних заходів, конкурсів, акцій, виставок тощо. (Яхимець І.М., завідувач відділу організаційно-методичної роботи);

Грудень:

 • Методика проведення екологічних тренінгів. (Самойлова А.В., завідувач відділу екології та дослідно-експериментальної роботи);
 • Вимоги до особистості педагога. (Токарєва О.І., методист відділу біології та дослідно-експериментальної роботи);
 • Портфоліо керівника гуртка. (Кремінь О.І., методист інформаційно-методичної роботи).

Проведене засідання сприяє професійному зростанню та вдосконаленню педагогічної майстерності молодих викладачів. Як говорив В. Сухомлинський: „Найдосвідченіший педагог ніколи не повинен спинятися на досягнутому, бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставання”.

26-27 жовтня пройшла дитяча науково-практична конференція під назвою „Свій голос віддаю на захист природи”. Присвячувалась вона 100-річчю позашкільної освіти України та сотій річниці з Дня народження Василя Сухомлинського. Педагоги відділу долучились до програми заходу, зокрема, Кремінь О.І., (методист) на урочистому відкритті конференції ознайомила всіх присутніх з педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського. Бокій Л.І. (завідувач відділу) підготувала із своїми гуртківцями цікаву лялькову виставу за мотивами казок В. Сухомлинського, а також виготовила відео репортаж про подію та виставила в ютубі.

Враховуючи значимість для педагога знання державної мови, педагоги відділу організували й провели в Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді з 5 по 9 листопада включно заходи, приурочені Дню писемності. Так, тиждень розпочався з виставки книг, газетно-журнальних публікацій „О, мово вкраїнська! Хто любить тебе, той любить мою Україну”.

Організовано серед вихованців конкурс стінгазет. Стіннівки вийшли яскраві, змістовні та цікаві і виставлені в актовій залі екоцентру. Робота над ними показала, що юннати – справжні патріоти не лише рідного краю, а й своєї країни і хочуть бути грамотними та знаючими природоохоронцями.

Для методистів екоцентру та керівників гуртків також проводився семінар-тренінг „Культура мовлення – вагома складова серед засобів педагогічної діяльності”.

На ньому спочатку всі присутні ознайомились із основними комунікативними, що важливо саме для педагога, ознаками культури мовлення. Це правильність, точність, логічність, змістовність, доречність, багатство, виразність та чистота мови. Потім доповідач Людмила Бокій, завідувач відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ, зробила аналіз помилок, які найчастіше трапляються у педагогічній практиці з наголошенням слів, їх значенням та вживанням суржику в українській мові. Саме останній перетворює нашу мову на побутову і знижує її рейтинг.

Почуте закріплювалось практичними завданнями в шести групах. Кожна мала правильно поставити наголос у визначених словах, підкреслити плеоназми (зайві слова) та виправити суржик. Відповіді, звичайно, обговорювались.

Незвичними для присутніх стали вправи і для розвитку мовного апарату. Вони були доречними, оскільки мова педагога вимагає виразної, правильної та чіткої вимови.

Методист відділу Оксана Кремінь доповнила виступ доповідача інформацією про історію виникнення сучасної української мови. Опісля зупинилась на значенні діалектів, які часто вводяться у твір письменниками, щоб підкреслити колорит місцевості. Тут, не обійшлося без аналізу мови закарпатців, яка надзвичайно колоритна і багата на говірки.

Підсумовуючи семінар-тренінг, директор закладу Олександр Геревич, наголосив на важливості і актуальності порушеної теми для педагогів ЗОЕНЦ. Адже вони завжди повинні бути прикладом для юннатів, їх батьків, колег педагогів та всіх відвідувачів екоцентру не лише в аспекті природничому, а й у мовленнєво-смисловому.

Крім того, в рамках тижня української мови Оксаною Кремінь розроблена методична рекомендація – „9 листопада – День української писемності та мови”, яка призначена для проведення виховної бесіди на заняттях гуртків.

Завершився тиждень екскурсєю на телеканал „Тиса – 1” Закарпатської філії ПАТ НСТУ, яку організувала Людмила Бокій. І не випадково, оскільки телебачення – це еталон українського мовлення.

25 листопада 2018 року педагоги відділу інформаційно-методичної роботи ЗОЕНЦ провели з відпочивальниками філії ЗОЕНЦ „Арніка”, що на Воловеччині, патріотичний квест –інтелектуальне змагання під назвою „Моя країна – Україна”. Проводився він з метою виховання в юних громадян патріотизму та відданості своїй Батьківщині, почуття громадянської гідності, національної свідомості, розширення та поглиблення знань у школярів про державні символи України: гімн, герб, прапор; про звичаї, традиції, обряди нашого народу, почуття приналежності до землі, на якій вони живуть, гордості за державу, відповідальності за її долю.

Під час заходу учасникам продемонстровано навчально-пізнавальну мультимедійну презентацію: „Моя Батьківщина”, з якої всі присутні дізнались про державні та народні символи України, народний одяг, звичаї та обряди українців, також про найбільші міста нашої держави, красу і неповторність природи. Завершилась презентація переглядом відеоролика „Я – Україна!”

Далі розпочались спортивно-патріотичні змагання з розробленими п’ятьма зупинками. На них, змагаючись, діти творили, вивчали, досліджували, і просто грались. Кожна локація мала свою назву та мету. Зокрема, на зупинці „Інтелектуальній”, діти відповідали на питання вікторини про Україну. На другій зупинці під назвою „Відомі українці” відгадували визначних людей України за описом. У „Секретній абетці” відпочивальники розшифровували українські прислів’я про Т.Г. Шевченка. На зупинці „Патріотичні пазли”, діти з’єднували розкидані картинки патріотичного характеру. П’ята зупинка – „Коштовності фолькльору”, учасники залюбки із запропонованих слів складали відомі народні прислів’я та приказки.

На кожній зупинці команди отримували квіти, які приклеювали на розфарбований круг і в кінці виходив народний символ – український віночок. Всі завдання успішно виконані, про що засвідчили п’ять віночків.

Підсумовуючи результати квесту, команди-учасниці нагороджені грамотами за І, ІІ та ІІІ місця. Вручав відзнаки директор ЗОЕНЦ Олександр Геревич, який наголосив на актуальності патріотичного виховання, а отже і екологічного. “Оскільки,- продовжував директор,- нам потрібно пам’ятати, що живий світ і людина – діти однієї Матері-Природи. А Природа, як Мати, як Батьківщина, у нас одна – єдина і неповторна”.

По всій нашій країні в грудні проводиться Всеукраїнська акція „16 днів проти насильства”. Педагоги відділу разом з своїми вихованцями 5 грудня також долучилися до цієї акції і виступили проти насилля дітей в школі, сім`ї, на вулиці. Свій протест юннати висловили флешмобом, який підготували і продемонстрували в супермаркеті „Нова лінія” міста Ужгород.

Своїм виступом школярі закликали дорослих не проходити осторонь їхніх проблем і задуматись над вихованням дітей гуманними, ненасильницькими методами.

Ведеорепортаж з події підготувала дитяча відеостудія „Дивосвіт”, керівник Людмила Бокій і виставлено в ютубі.

Протягом І півріччя 2018 року відділом опрацьовувалась інформація проведених заходів, яка висвітлювалась на сайтах ЗОЕНЦ, НЕНЦ та департаменту освіти і науки Закарпатської ОДА, зокрема:  „День відкритих дверей  в ЗОЕНЦ”,  „Екокраїна „Веселка””, „ Квіткові килими закарпатських юннатів відзначились на Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну”, „Урок доброди провели педагоги ЗОЕНЦ для вихованців школи – інтернату ”, „ Природа рідного краю в юннатівській творчості”, „ В ЗОЕНЦ відбулась зустріч з ветеранами – педагогами”, „VIII Всеукраїнський дитячий фестиваль „Україна – сад””, „„Арніка” відзначила Всесвітній день тварин і приєдналася до уроку доброти”, „Перший методичний день у новому освітньому році”, „Незабутня подорож до Розмарії”, „Міжнародний день захисту тварин відзначили в ЗОЕНЦ ”, „День захисника України Покрова Пресвятої Богородиці”, „Гартували волю і міць у „Молодій гвардії””, „Мандрівка юннатів до коней”, „Свій голос віддаю на захист природи”, „Розпочала роботу Школа молодого педагога”, „Незабутня подорож юннатів Закарпаттям”, „Тиждень української мови в ЗОЕНЦ”, „Екскурсія юних акваріумістів до екзотаріуму”, „Екскурсія до Кам’яницького лісництва”, „Сміття – ворог, який не спить”, „Спогади про голодомор”, „Патріотичний квест „Моя країна – Україна” для відпочивальників „Арніки””, „Спільна skaip-нарада з НЕНЦ Закарпатського екоцентру про інновації та перспективи розвитку позашкілля”, „Зроби годівничку власними руками”,  „Всесвітній день захисту домашніх тварин”, „Флешмоб проти насилля продемонстрували юннати ЗОЕНЦ у супермаркеті”, „Закарпатський екоцентр напередодні свята Миколи Чудотворця не обійшов осторонь дітей з інвалідністю ”, „В ЗОЕНЦ відкрилась новорічно-різдвяна виставка”, „Новорічну казку юннатам подарувала „Бавка””, „Визначено переможців обласного етапу Всеукраїнських новорічних конкурсів”, „Зелена красуне, живи!”.

В Інформаційному бюлетні НЕНЦ також надруковані подані відділом матеріали, зокрема:

№10 жовтень 2018 рік „Урок доброти в ЗОЕНЦ”;

№11 листопад 2018 рік „Незабутня подорож Закарпаттям”, „День Української писемності”.

      Перспективними завданнями відділу інформаційно-методичної роботи на 2018 -2019 освітній рік є:

         – забезпечення підготовки та проведення методичної роботи з педагогічними працівниками ЗОЕНЦ, координаційна робота серед ПНЗ еколого-натуралістичного напряму області різними формами, засобами, методами і прийомами методичної роботи;                                                                  –  надання методичної допомоги керівникам гуртків у підготовці до проведення гурткових занять, масово-виховних заходів та питань на засіданнях методичних днів;                                                                                         – систематично проводити огляд методичної літератури, фахових журналів;

– поповнювати банк педагогічних ідей;

         – підготувати пропозиції до тематики та графіку проведення засідань методичних рад, семінарів, нарад директорів, методистів рай, міськЕНЦ, СЮН;

         – організувати роботу Школи Молодого педагога дистанційного навчання;

         – підготувати методичні матеріали до наступної V Всеукраїнської виставки видавничої продукції ПНЗ „Педагогічні читання”;

         – організувати і провести „Тиждень педагогічної майстерності” з оформленням виставки „Педагогічний вернісаж”;

         –  співпрацювати із ЗМІ, виставляти інформацію про діяльність ЗОЕНЦ в інтернетмережах, поповнювати сайт ЗОЕНЦ, Департаменту освіти і науки Закарпастької ОДА та НЕНЦ.

Людмила БОКІЙ,

завідувачка відділу інформаційно-методичної роботи