Правила прийому дітей

ПРАВИЛА

прийому вихованців у Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

І. Загальні положення

1.1 Відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433, Статуту ЗОЕНЦ, Правил внутрішнього трудового розпорядку ЗОЕНЦ, дані Правила складені та регламентують прийом дітей у Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

1.2 ЗОЕНЦ організовує позашкільне навчання дітей віком від 6 до 18 років. Кожен вихованець має право займатися у декількох гуртках та змінювати їх протягом навчального року.

1.3. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.4. Адміністрація ЗОЕНЦ зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку ЗОЕНЦ.

1.5. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України в галузі позашкільної освіти.

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1.Організацію прийому дітей до ЗОЕНЦ здійснює директор, керівники гуртків.

2.2. Директор ЗОЕНЦ забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3. При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціального стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

2.5.До навчання у ЗОЕНЦ можуть прийматися діти з особливими потребами у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків, інших творчих учнівських об’єднань (студій, клубів) відповідають за формування контингенту.

2.7. Набір для зарахування дітей проводиться з 20 серпня до 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого років навчання.

2.8. Для зарахування до навчання батьки або особи, які їх замінюють, подають керівнику гуртка заяву на ім’я директора.

2.9. У заяві надається згода батьків або особи, яка їх замінює, на обробку персональних даних дитини у порядку, встановленому законодавством України. Заява завіряється особистим підписом батьків або особою, яка їх замінює.

2.10. Батьки, або особи, що їх замінюють, обов’язково ознайомлюються з правилами прийому дітей до творчих об’єднань.

ІІІ. Зарахування вихованців

3.1. Навчання вихованців в ЗОЕНЦ проводиться з 15 вересня на основі поданих керівниками гуртків списків дітей, завірених директором.

ІV. Формування гуртків

4.1. Формування та наповнюваність гуртків відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

4.2. Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в ЗОЕНЦ та, які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

4.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 31 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 01 вересня.

4.4. При наявності вільних місць у гуртках другого та наступного року навчання, керівник гуртка має право провести добір вихованців у відповідну групу.