Наказ про підготовку навчального року

Н А К А З

Ужгород

31 серпня 2018 р.№ 66

Про організований початок

2018/2019 навчального року

Проаналізувавши дирекцією ЗОЕНЦ роботу відділів, навчально-виховного процесу в дитячих творчих об’єднань у 2017/2018 навчальному році та за наслідками засідання педагогічної ради ЗОЕНЦ від 31 серпня 2018 року, з метою організованого початку нового 2018/2019 навчального року, поліпшення ефективності роботи відділів, забезпечення належної реалізації навчально-виховного процесу в ЗОЕНЦ та відпочинку дітей у філії „Арніка”

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити освітню програму, структуру ЗОЕНЦ та навчального року, режим роботи, річний план на 2018/2019 навчальний рік.

2. Керівникам гуртків до 15 вересня 2018 року здійснити набір дітей та завершити формування учнівських об’єднань.

3. Завідувачам відділів до 15 вересня 2018 року забезпечити підготовку приміщень, навчально-методичних кабінетів, виставочної /конференц/ зали кутка живої природи, відеостудії, зелених класів, лабораторій, закріплених ділянок на території ЗОЕНЦ, в дендропарку, квітників навчально-декоративної водойми, до початку нового навчального року.

4. Заступнику директора з навчально-виховної та методичної роботи Кузьмі В.Ю. до 14 вересня 2018 р. проконтролювати хід підготовки документів зав. відділами та керівниками гуртків /договори з навчальними закладами, журнали гурткової роботи, плани конспекти/ і подати директору на затвердження належно оформлені журнали гурткової роботи.

5. Всім керівникам гуртків забезпечити з 15.09.2018 року проведення занять гуртків згідно структури ЗОЕНЦ, режиму роботи та розкладу занять.

6. Заступнику директора Кузьмі В.Ю. до 15 вересня 2018 року подати на затвердження розклад гуртків занять на 1 півріччя 2018/2019 навчального року.

7. Заступнику директора з адміністративно-господарської частини Шумеляку О.В., зав. складом Рогуличу І.І. завідувачам відділів, лаборанту, лікарю ветеринарної медицини, сторожам до 15 вересня 2018 року забезпечити належні безпечні санітарно-гігієнічні та побутові умови території і всіх приміщень для початку нового навчального року.

8. Заступнику директора- керівнику Воловецької філії «Арніка» Мішко В.М., забезпечити до 30вересня 2018 року тематичну підготовку приміщень, належні безпечні санітарно-гігієнічні та побутові умови для проведення (віднолвлення) відпочинкових змін у таборі.

9. Керівникам гуртків у Хустському, Рахівському, Іршавському районах забезпечити до 15 вересня 2018 року тематичну підготовку документації керівника гуртків, сприяти дирекціям навчальних закладів, де працюватимуть гуртки у створенні належних і безпечних санітарно-гігієнічних та побутових умов для початку нового навчального року.

10. Відділам організаційно-масової роботи /Яхимець І.М. біології та дослідницько-експериментальної роботи /Величканич О.М,./ екології і природоохоронної роботи /Самойлова А.В./ керівникам гуртків до 10 вересня 2018 року забезпечити поширення серед навчальних закладів інформації про діяльність натуралістичних гуртків у ЗОЕНЦ та в Хустському, Рахівському, Іршавському районах.

11. Дирекції, завідувачам відділів, методистам, керівникам гуртків, педагогам філій вивчити, проаналізувати та забезпечити виконання рішень розширеного засідання колегії департаменту освіти і науки ОДА від 16.08.2018 р.

12. Створити комісію ЗОЕНЦ у складі: Геревич. О.В., директор ЗОЕНЦ, голова комісії, Кузьма В.Ю., заступник директора з навчально-виховної та методичної роботи, Шумеляк О.В., заступник директора з АГЧ.

13. Комісії ЗОЕНЦ до 10 вересня 2018 року провести огляд матеріально-технічної бази (територій, приміщень, техзасобів навчання), документів зав. відділами, працівників філії, методистів, керівників гуртків та скласти акт про готовність ЗОЕНЦ і філії до початку нового 2018/2019 навчального року.

14. Секретарю-друкарці, діловоду Лемак В.І. до 10 вересня 2018 року підготувати 3 папки й оформити підшивку пакету документів до початку нового 2018/2019 навчального року.

15. З метою поліпшення ефективності та належного функціонування сайту та фейсбуку ЗОЕНЦ постійно діючій творчій групі у складі: Кузьми В.Ю., заступника директора з навчально-виховної та методичної роботи, Бокій Л.І, зав. відділу інформаційно-методичної роботи, Самойловій А.В., зав. відділу екології та природоохоронної роботи, Яхимець І.М., зав відділу організаційно-масової роботи, Величканич О.М., зав. відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи, Мішко В.М., керівнику філії „Арніка” систематично та максимально повно висвітлювати на сайті матеріали про роботу ЗОЕНЦ, філії „Арніка” та дитячих об’єднань, що діють у Хустському, Рахівському та Іршавському районах. Автори матеріалів несуть відповідальність за достовірність і своєчасність інформації. Розміщення матеріалів на ВЕБ-сайті та фейсбуці здійснювати зав. відділу інформаційно-методичної роботи – Бокій Л.І.

16. Заступнику директора Кузьмі В.Ю., зав .відділами: організаційно-масової роботи Яхимець І.М., біології та дослідницько-експериментальної роботи Величканич О.М., екології і природоохоронної роботи Самойловій А.В. організувати в ЗОЕНЦ проведення 21 вересня 2018 року масово-виховного заходу „День відкритих дверей”, відзначення „Дня юного натураліста” та акції „Голуб миру”. Відеостудії „Дивосвіт” (Бокій Л.І.) підготувати відеоматеріал про захід.

17. Згаданих у наказі працівників ЗОЕНЦ ознайомити з наказом під розпис.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор ЗОЕНЦ О. Геревич